•  

     

    TRUNG TÂM PHÂN TÍCH NÔNG LÂM THỦY SẢN, MÔI TRƯỜNG,

    SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ...

     

    Địa chỉ: 59-65 Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

    Điện thoại : (848) 3961 3696   - Số Fax: (848) 6267 3737
     

    Website: www.hoanvustc.com.vn

              www.hoanvulab.com

    Email: sales.hoanvuptn@gmail.com